Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

killthemwithsmile
12:10
5335 b0e7 500

February 15 2019

killthemwithsmile
18:56
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viatobecontinued tobecontinued
killthemwithsmile
14:34
5939 6b7e 500
Reposted fromheroes heroes viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
14:20
3834 08fc 500
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
14:19
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viapiehus piehus
killthemwithsmile
14:01
8263 4dce
Reposted fromonionrings onionrings viapiehus piehus
killthemwithsmile
14:00
7704 422b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
killthemwithsmile
13:58
0766 6200 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapiehus piehus
killthemwithsmile
13:56
7609 9211 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaSzczurek Szczurek

February 05 2019

killthemwithsmile
12:25

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
killthemwithsmile
12:24
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
killthemwithsmile
12:19
killthemwithsmile
12:17
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viascorpix scorpix

February 02 2019

killthemwithsmile
12:56
killthemwithsmile
12:55
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued
killthemwithsmile
12:50
5382 d6ab 500
killthemwithsmile
12:48
2784 4ae6 500
Reposted frompiehus piehus

February 01 2019

killthemwithsmile
13:18
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNoCinderella NoCinderella

January 31 2019

killthemwithsmile
15:37
Reposted fromgruetze gruetze viatobecontinued tobecontinued

November 06 2018

killthemwithsmile
17:36
0045 e015 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl