Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

killthemwithsmile
16:26
8072 efe4 500
Reposted frompiehus piehus
killthemwithsmile
16:23

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
killthemwithsmile
16:23
3032 0aee
Reposted fromlaters laters

November 09 2019

18:05
3670 5af9
Reposted fromohleonine ohleonine viapiehus piehus
killthemwithsmile
18:00
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
17:57
7493 05b6 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viascorpix scorpix
killthemwithsmile
17:53
1883 3e0c
Reposted fromYuei Yuei viascorpix scorpix
killthemwithsmile
17:51
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso

October 24 2019

killthemwithsmile
17:07
5962 9b4e 500
Reposted fromBabson Babson vianieobecnosc nieobecnosc

October 22 2019

killthemwithsmile
20:06
9888 441f
killthemwithsmile
20:04
killthemwithsmile
20:04
9911 81fd 500
Reposted fromrisky risky viapommy pommy
killthemwithsmile
20:01
killthemwithsmile
20:01
6133 70ad
Reposted fromdailylife dailylife viawonderwall wonderwall
killthemwithsmile
19:55
4271 dff9 500
killthemwithsmile
19:55
killthemwithsmile
19:49
5753 6358 500
Reposted fromtgs tgs vialaters laters
killthemwithsmile
19:49
5307 dae6 500
Reposted fromniepogoda niepogoda vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
19:43
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna. Często się śmieję, bo kocham to. Taka już jestem. Cholernie wrażliwa i wesoła. 
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viascorpix scorpix

October 19 2019

killthemwithsmile
17:55
7038 9313
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl