Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

killthemwithsmile
21:15
3251 4dc3 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaxannabelle xannabelle

February 22 2017

killthemwithsmile
16:29
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viaszmay szmay

February 20 2017

killthemwithsmile
21:47
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaszmay szmay
killthemwithsmile
21:45
killthemwithsmile
21:44
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy viaszmay szmay
killthemwithsmile
15:46
5144 07d8
Reposted fromkarmacoma karmacoma
15:16
Reposted frommessedup messedup viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
15:14
killthemwithsmile
15:13
1575 5dd1
Reposted fromkarmacoma karmacoma

February 19 2017

killthemwithsmile
21:04
0969 c744
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszmay szmay
killthemwithsmile
21:03
6049 a749 500
Nic.
Reposted fromKACHA KACHA viaszmay szmay
killthemwithsmile
21:03
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaszmay szmay

February 17 2017

killthemwithsmile
09:46
Reposted fromjasminum jasminum
killthemwithsmile
09:45
Reposted fromjasminum jasminum
killthemwithsmile
09:37
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viasugarvenom sugarvenom
killthemwithsmile
09:31

nomadicbelle:

“Stay hydrated, stay exfoliated, stay fit etc etc” girl, I can’t even stay awake

Reposted fromlifeless lifeless viaclementiines clementiines

February 16 2017

killthemwithsmile
20:10
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaszmay szmay
killthemwithsmile
20:10
7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viaszmay szmay
killthemwithsmile
20:06
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viaszmay szmay
killthemwithsmile
20:05
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viaszmay szmay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl