Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

killthemwithsmile
14:01
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
13:59
8453 4345 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
killthemwithsmile
13:59
8453 4345 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus

July 11 2019

killthemwithsmile
15:43
5105 c33a 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiedonaprawienia niedonaprawienia
killthemwithsmile
15:41
4890 955f
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatobecontinued tobecontinued
killthemwithsmile
15:39

July 10 2019

killthemwithsmile
12:56
6042 428a
killthemwithsmile
12:55
5155 22ac
12:55
7059 ad15
Reposted fromnosmile nosmile viatobecontinued tobecontinued
killthemwithsmile
12:54
5769 a8ae 500
Reposted fromolbaria olbaria vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
12:53
9971 fc18
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
12:52
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
killthemwithsmile
12:51
killthemwithsmile
12:50
5855 b609
"Sharp objects" 
Reposted fromwwannie wwannie vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
12:02

Kobietom brakuje spacerów nocą po parku, gdy on częstuje ją piersiówką z whisky, rozmawiają, a później jest buzi, który trwa przez wieczność i się nie nudzi. 

Kobietom brakuje spotkań, kiedy on wsiada w samochód, jedzie przez kilka godzin tylko po to, aby się z nią zobaczyć przez 15 minut, a później się całują i on musi już wracać. 

Kobietom brakuje chwil, gdy on bierze jej dłoń, pakuje ją do samochodu i jadą razem po to, aby zjeść bułkę na plaży i popić kefirem, a następnie poturlać się razem po piasku. 

Kobietom brakuje spontaniczności, gdy nagle skręcają do nieznanego bloku z wielkiej płyty, wchodzą na dach i piją tam piwo, patrząc w gwiazdy. 

Kobietom brakuje wspomnień, w których on i ona przez trzy dni siedzą w zabałaganionym mieszkaniu, wśród pudełek po pizzy, przenosząc się tylko między łóżkiem, kuchnią, a wanną, słuchając muzyki i rozmawiając.

Kobietom brakuje takiej odwagi mężczyzny, gdy mówi jej: „Śniło mi się dziś, że tańczyliśmy. 

A później włącza muzykę w telefonie i rozkazuje: „muszę z tobą zatańczyć tu i teraz!”.

Aha – naukowe badania udowodniły, że mężczyźni, którzy gotują uprawiają więcej seksu.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/05/16/gdzie-do-chuja-jest-ten-flirt-co-sie-stalo-z-uwodzeniem/comment-page-1/
Reposted frompanikea panikea viasweetnothingg sweetnothingg
killthemwithsmile
12:01
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viasweetnothingg sweetnothingg
killthemwithsmile
12:01
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viasweetnothingg sweetnothingg
killthemwithsmile
12:00
12:00
8288 0f15 500
Reposted fromdivi divi viakarmacoma karmacoma
killthemwithsmile
11:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl