Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

16:24
9667 cd84 500
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix
killthemwithsmile
16:23

Ach, nie mnie jednej

Takie dziś oczy mam niebieskie
jakby po walcu lub po chmurze
taką mam w duszy kruchą łezkę
jak kropla, która rzeźbi różę

Nie widać na mych smutnych włosach
śladów twej dłoni niecierpliwej
nie słychać żalu w śpiewie kosa
i dobry Pan Bóg się nie dziwi

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Spoglądam w nieba abecadło
wstyd zostawiłam na posłaniu
czemuż nie przeszły mi przez gardło
te proste słowa o kochaniu?

Nie wprowadzajcie się z rzeczami
między wieczorem a wieczorem
jeśli te proste słowa o kochaniu
nie przyjdą na myśl w samą porę

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viayield-to-me yield-to-me
16:22
0628 69c4 500
Reposted fromdivi divi viawecouldbeclose wecouldbeclose

September 12 2017

killthemwithsmile
12:20

September 05 2017

17:10
killthemwithsmile
17:08

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viakhal khal

September 04 2017

18:41
8221 ba42 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabanshe banshe
killthemwithsmile
18:39
7609 8804
killthemwithsmile
18:30
Reposted fromweightless weightless viabanshe banshe
killthemwithsmile
17:41
0817 28d9 500
Reposted fromposzum poszum viakhal khal
killthemwithsmile
17:28
1577 8149 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

August 31 2017

killthemwithsmile
13:59
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viaMaryiczary Maryiczary
killthemwithsmile
13:56
Reposted fromshakeme shakeme viapiglet piglet
killthemwithsmile
13:53
7663 dd2d 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viaSzczurek Szczurek
13:53
4282 8d10 500

die-rosastrasse:

Hans Zatzka

Austrian, 1859-1945

August 28 2017

killthemwithsmile
20:17
Reposted fromworst-case worst-case vialaters laters
20:10
0408 07de 500

isailorgalaxia:

Sailor Moon Texts 🌙 @isailorgalaxia

killthemwithsmile
20:10
20:09
5608 2185
Reposted fromtenyaiida tenyaiida viaSzczurek Szczurek
killthemwithsmile
20:08
0597 cb81 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl