Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

killthemwithsmile
16:56
1519 213f 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viavertheer vertheer
killthemwithsmile
16:56
6749 b1a4 500
Reposted fromseaweed seaweed viavertheer vertheer
killthemwithsmile
16:51
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viana-zakrecie na-zakrecie

April 14 2018

killthemwithsmile
09:22
3519 a611 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamartulla martulla
killthemwithsmile
08:59
4395 8120
Reposted fromkarahippie karahippie vialaters laters
killthemwithsmile
08:59
Reposted fromgruetze gruetze viamalinowowa malinowowa

April 13 2018

killthemwithsmile
10:17
8517 296e
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viabanshe banshe
killthemwithsmile
10:16
6304 5cf0 500
Reposted fromrichardth richardth viamalinowowa malinowowa

April 12 2018

killthemwithsmile
18:14
2186 2db8
Wisława Szymborska
Reposted fromheroinee heroinee viasugarvenom sugarvenom

April 11 2018

killthemwithsmile
19:40

April 09 2018

killthemwithsmile
15:51
7997 82bd 500
Reposted frommyrla myrla viavertheer vertheer
killthemwithsmile
15:51
7997 82bd 500
Reposted frommyrla myrla viavertheer vertheer

April 07 2018

killthemwithsmile
11:35
4903 2c44

April 03 2018

killthemwithsmile
18:17
0436 4939 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
killthemwithsmile
18:17
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix

March 29 2018

17:08
6201 4a7b 500
Reposted fromwakeinspring wakeinspring viavertheer vertheer

March 22 2018

killthemwithsmile
19:11
9140 f545
Reposted fromstylte stylte viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
19:04
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
killthemwithsmile
19:03
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viavertheer vertheer
killthemwithsmile
19:02
Reposted fromshakeme shakeme viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl