Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

killthemwithsmile
17:36
0045 e015 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapiehus piehus
killthemwithsmile
17:36
1177 b022
Reposted fromreperkusje reperkusje viapiehus piehus
killthemwithsmile
17:33
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiehus piehus

November 03 2018

killthemwithsmile
11:54
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
killthemwithsmile
11:54
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viascorpix scorpix

November 02 2018

killthemwithsmile
17:28
3507 d2f5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viavertheer vertheer
killthemwithsmile
17:22
5489 a81c
Reposted fromambermoon ambermoon viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
17:21
2472 ea92 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaters laters

October 29 2018

killthemwithsmile
15:49
5993 c82a 500
J. W. Waterhouse
Reposted fromrol rol viaotella otella
killthemwithsmile
15:47
0029 4058 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapiehus piehus
killthemwithsmile
15:45
killthemwithsmile
15:45
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 26 2018

killthemwithsmile
14:05
killthemwithsmile
14:02
2826 5d02 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 23 2018

killthemwithsmile
16:17
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
killthemwithsmile
15:58

Nie ma końca - Tomasz Różycki

Nie ma końca świata - sprawdziłem i wiem:
za oceanem nowy ląd i ludzie
patrzący w perspektywę horyzontu,
który ugina się i wznosi. Inne
marzenia w sobotnim mieście, kawiarnie
i kina płoną tysiącem głów. Nie ma
końca płaczu w ciemnej poczekalni
i podróż nie kończy się nawet we śnie.

Jest koniec świata - sprawdziłem to i wiem:
za łóżkiem, w którym przewracasz się jeszcze
o wpół do piątej rano - już przez okno 
wchodzi nieprzytomne światło - wyciągasz
mokra rękę i nie spotykasz tam nic. 
Ani ciepłego ciała, ani ściany.
Chciałem powiedzieć ci wtedy, że jestem.
W ten niewytłumaczalny sposób, jestem.
Reposted frommalw malw vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
15:57
9195 6f98 500
killthemwithsmile
15:56
9953 5441 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viaNoCinderella NoCinderella

October 20 2018

killthemwithsmile
19:03
6877 5145
Reposted fromzorza zorza vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
19:01
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl