Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

killthemwithsmile
15:16
2577 3d8d 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
15:15
0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus viabanshe banshe
killthemwithsmile
14:16
6784 9ffa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
14:16
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
14:15
7993 a365 500
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc

September 18 2019

killthemwithsmile
13:09
6529 cd11 500
Reposted frompiehus piehus
killthemwithsmile
13:09
8925 28e7 500
Reposted fromlaters laters viadoubleespresso doubleespresso
killthemwithsmile
13:06

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey viaMaryiczary Maryiczary

September 09 2019

killthemwithsmile
20:02
9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee viatobecontinued tobecontinued
killthemwithsmile
20:00
7879 e8a5 500
Reposted fromthetemple thetemple viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
19:58
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso
killthemwithsmile
19:55
5798 cbec 500
Reposted fromfungi fungi viapiehus piehus

September 06 2019

killthemwithsmile
14:14
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie viapiehus piehus

September 05 2019

killthemwithsmile
20:21
2834 368c
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaNoCinderella NoCinderella
20:15
8292 ff10 500
Reposted fromghostlybandit ghostlybandit viapiehus piehus
20:15
8292 ff10 500
Reposted fromghostlybandit ghostlybandit viapiehus piehus
killthemwithsmile
20:06
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viapiehus piehus
killthemwithsmile
19:50
4190 8826
Reposted fromursa-major ursa-major viapiehus piehus
killthemwithsmile
19:50
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
killthemwithsmile
19:43
3690 342f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl