Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

killthemwithsmile
14:39
2525 0bd6
killthemwithsmile
14:22
killthemwithsmile
14:21
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viavertheer vertheer
killthemwithsmile
14:19
the museum of tears
14:16
5034 b279
Reposted fromcoeli coeli vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
12:03
killthemwithsmile
12:01
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viapurplecornflowers purplecornflowers
killthemwithsmile
12:01
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...

August 10 2017

18:52
4937 1a62
killthemwithsmile
18:50
To dla niego. To dla niego chcę być piękniejsza, chudsza, bardziej radosna, opiekuńcza. To dla niego dbam o każdy skrawek mojego ciała i duszy, żeby leżąc obok niego czuć jego wzrok pełen zachwytu i miłości. Żeby chciał żebym była jego już do końca, żeby był dumny, że jestem jego. 
Reposted fromtruustme truustme viasweetnothingg sweetnothingg
killthemwithsmile
18:49
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viasweetnothingg sweetnothingg
killthemwithsmile
18:46
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vianieobecnosc nieobecnosc

August 09 2017

killthemwithsmile
19:02
5153 4aad 500
waiting
Reposted fromcats cats viabanshe banshe

August 07 2017

killthemwithsmile
20:17
killthemwithsmile
20:15
killthemwithsmile
20:10
killthemwithsmile
20:10
2982 0444 500
Reposted fromnazarena nazarena vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
20:07
3180 5df7
killthemwithsmile
20:04
0386 d1e2 500
killthemwithsmile
20:02
Reposted frombluuu bluuu viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl