Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

killthemwithsmile
10:04
2927 1e96 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viavertheer vertheer
10:01
2782 7cde 500
Reposted frombrumous brumous viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
10:01
killthemwithsmile
09:59
5408 b346
Reposted fromhajskul hajskul vianieobecnosc nieobecnosc
09:58
4737 f168 500
Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
09:58
killthemwithsmile
09:54
6419 010e 500

September 23 2017

killthemwithsmile
16:29
9316 6949 500
Reposted frompiehus piehus viasweetnothingg sweetnothingg
killthemwithsmile
16:28
6631 cae1
Reposted fromeryawen eryawen vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
16:24
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viasweetnothingg sweetnothingg
killthemwithsmile
16:23
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
16:23
6677 aa4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
16:21
8574 205f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
16:21
2674 6ffa
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viakarmacoma karmacoma

September 21 2017

killthemwithsmile
19:29
9197 4731 500
Reposted fromfascinated fascinated viamalinowowa malinowowa
killthemwithsmile
19:27
Reposted fromoski oski viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
19:13
9873 dcac
Reposted fromcalifornia-love california-love viavela vela

September 18 2017

16:24
9667 cd84 500
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix
killthemwithsmile
16:23

Ach, nie mnie jednej

Takie dziś oczy mam niebieskie
jakby po walcu lub po chmurze
taką mam w duszy kruchą łezkę
jak kropla, która rzeźbi różę

Nie widać na mych smutnych włosach
śladów twej dłoni niecierpliwej
nie słychać żalu w śpiewie kosa
i dobry Pan Bóg się nie dziwi

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Spoglądam w nieba abecadło
wstyd zostawiłam na posłaniu
czemuż nie przeszły mi przez gardło
te proste słowa o kochaniu?

Nie wprowadzajcie się z rzeczami
między wieczorem a wieczorem
jeśli te proste słowa o kochaniu
nie przyjdą na myśl w samą porę

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viayield-to-me yield-to-me
16:22
0628 69c4 500
Reposted fromdivi divi viawecouldbeclose wecouldbeclose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl