Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

killthemwithsmile
19:17
7879 7d55 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma

February 24 2020

killthemwithsmile
19:19
Przyszedłem ci podziękować
za samotności różne
za taką gdy nie ma nikogo
lub gdy się razem płacze
i taką że niby dobrze
ale zupełnie inaczej
za najbliższą kiedy nic nie wiadomo
i taką że wiem po cichu ale nie powiem nikomu
za taką kiedy się kocha i taką kiedy się wierzy
że szczęście się połamało bo mnie się nie należy
jest samotnością wiadomość
list dworzec pusty milczenie
pieniądz genialnie chory
minuty jak ciężkie kamienie
czas zawsze szczery bo każe iść dalej i prędzej
mogą być nawet nią włosy
których dotknęły ręce

są samotności różne
na ziemi w piekle w niebie
tak rozmaite że jedna
ta co prowadzi do Ciebie
— Jan Twardowski
Reposted fromtereska tereska viawonderwall wonderwall
killthemwithsmile
19:15
killthemwithsmile
19:15
8846 8191 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
killthemwithsmile
19:13
6886 e568 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viapiehus piehus
killthemwithsmile
19:10
5141 c982 500
Reposted fromTugasafado Tugasafado viaSzczurek Szczurek

February 22 2020

killthemwithsmile
18:39
5915 fa11 500
Reposted frompiehus piehus viawishyouwerehere wishyouwerehere
18:20
killthemwithsmile
18:06
3437 227e
killthemwithsmile
18:06
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai vianiedonaprawienia niedonaprawienia
killthemwithsmile
17:44

February 21 2020

killthemwithsmile
12:44
7333 2ae4
killthemwithsmile
12:37
7341 c845
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
12:36
7345 6c4d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
12:36
3977 bec8 500
killthemwithsmile
12:31
9616 050a 500
Mondre!
killthemwithsmile
12:31
0016 dc7f 500
killthemwithsmile
12:29
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viawishyouwerehere wishyouwerehere
killthemwithsmile
12:26
0708 fb3b 500
Reposted fromlllm lllm viapiehus piehus

February 16 2020

killthemwithsmile
18:32

nigdy
sobie nie wybaczę
że dałem ci
tyle z siebie

tyle czasu
tyle cierpliwości
tyle wybaczenia

i co najważniejsze
dałem ci tyle miłości
że teraz
czuję się pusty
w środku

jakby
niezdolny do uczuć

kiedy jedyne
co dostałem wzamian
to rozczarowanie

— Marta Masłyk
Reposted fromkrn krn viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl