Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

killthemwithsmile
20:32
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni
killthemwithsmile
20:32

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
20:30
killthemwithsmile
20:29
3211 b508
killthemwithsmile
20:28
3134 dd49 500
Reposted fromMtsen Mtsen viatobecontinued tobecontinued

January 10 2020

killthemwithsmile
14:45
3785 4246
killthemwithsmile
14:43
4168 af23 500
Reposted fromhrafn hrafn viadancingwithaghost dancingwithaghost
killthemwithsmile
14:42
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz

December 27 2019

killthemwithsmile
11:40
3481 b9c2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakarmacoma karmacoma
killthemwithsmile
11:38
7395 5dd4 500
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
11:38
killthemwithsmile
11:34
II (Dialog)


                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja

December 21 2019

killthemwithsmile
13:34
8448 6bd5 500
killthemwithsmile
13:32
1634 27fb 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiedonaprawienia niedonaprawienia
killthemwithsmile
13:31
killthemwithsmile
13:29
killthemwithsmile
13:29

December 16 2019

killthemwithsmile
14:11
6666 79e6 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapiehus piehus
killthemwithsmile
14:09
9130 0dcf
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
14:09
5060 e061 500
Reposted fromolbaria olbaria vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl