Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2019

killthemwithsmile
17:40
2934 62f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
killthemwithsmile
17:40
7327 2ad0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
killthemwithsmile
17:36
1746 ea52 500
Reposted fromthirdapril thirdapril viabanshe banshe
killthemwithsmile
17:36
Na razie mam zamiar zostawić mężczyzn w spokoju, bo wreszcie zdałam sobie sprawę, że naprawdę nic chcę się nimi opiekować, a tylko to umiem. Dzięki mężczyznom po prostu nie musiałam się zajmować sobą. Teraz uczę się kochać samą siebie, dla odmiany dbać o własne dobro i nie pozwalać, żeby ktoś mi w tym przeszkadzał - a oni właśnie przeszkadzali. 
— Robin Norwood
Reposted fromagatiszka agatiszka viabanshe banshe
killthemwithsmile
17:34
3302 833c 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe

October 02 2019

killthemwithsmile
18:17
killthemwithsmile
17:48
killthemwithsmile
17:48
killthemwithsmile
17:47
5536 f7ef 500
killthemwithsmile
17:47
9404 938c
Reposted fromkarahippie karahippie viaclementiines clementiines

September 30 2019

killthemwithsmile
16:14
1193 8014 500
killthemwithsmile
16:09
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
14:02
6156 b14b 500
Reposted fromkartofel kartofel viaRedPenny RedPenny
killthemwithsmile
13:57
2537 1a2a
killthemwithsmile
13:56
9666 3c2d
Reposted fromRowena Rowena vianieobecnosc nieobecnosc
killthemwithsmile
13:44
7339 9ee8
Reposted fromursa-major ursa-major viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
13:43
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
killthemwithsmile
13:43
5013 4c0e 500

September 26 2019

killthemwithsmile
12:36
killthemwithsmile
12:04
0735 1ec2 500
Reposted frompiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl